Pages

Sunday, September 19

KERJA KURSUS EDU 3103 (Murid dan Alam Belajar) dan PN 5191 P (Pendidikan Di Malaysia)

Syabas kepada para pelajar PISMP 2D serta KDPM Kemas 5A dan 5B kerana berjaya menyiapkan kerja kursus tepat pada waktunya. Saya juga berpuas hati dengan kualiti tugasan yang anda hasilkan.

Teruskan komitmen kalian kepada tugasan-tugasan subjek yang lain. Pastikan kualiti tugasan dititik beratkan sejajar dengan gelaran anda sebagai pelajar di Institusi Pengajian Tinggi.

Keep up the good work !!! : )

No comments:

Post a Comment